Södra Stavsudda ligger, liksom Norra Stavsudda i en utpräglad fiskebygd. Vid sekelskiftet 1900 låg sju gårdar samlade på Södra Stavsuddas sydvästra sida. Vidare låg en gård på norra Korsö samt två på Krokholm. Båda dessa senare öar låg ursprungligen på Södra Stavsuddas ägor.

Ett flertal fritidshus har byggts i området under de senaste decennierna. En hel del förändringar av den äldre bebyggelsen har också skett. Fortfarande har man dock känslan av en genuin skärgårdsby, samt att man får en uppfattning om hur gårdsbebyggelsen sedan slutet av 1800-talet fick en större spridning över ägorna.Södra Stavsudda telefonstation 1953


Som relativt ny på ön så känner jag att jag skulle behöva hjälp med att beskriva Södra Stavsuddas Dåtid och Nutid, så om du har bild eller text eller känner till exempelvis böcker som beskriver Södra Stavsuddas historia så är jag idel öra. Eventuella bidrag skickas till postmaster@sodrastavsudda.se